antivirus zastita


Eset Endpoint antivirus

je antivirusna i antispajver zaštita za firme svih veličina i profila, koje kupovinom licenci uživaju visok nivo sigurnosti i besplatnu tehničku podršku na srpskom jeziku. Eset antivirusni program koristi veoma napredne funkcionalnosti kao što su ESET Cloud tehnologija, kontrola uređaja i daljinska administracija klijenata.

Zaštita računarskih mreža

Antivirusna i antispajver zaštitita računarskih mreža firme sa funkcijama za naprednu kontrolu uređaja, bez usporavanja sistema i sa nizom mogućnosti za prilagođavanje. ESET ThreatSense i ESET Cloud tehnologije skeniranja vam omogućavaju kontualnu zaštitu od zlonamernog softvera.

Brzina mreže i stabilnost

Ovo antivirusno rešenje čuva stabilnost i brzinu mrežnog protoka za kontinualan, nesmetan i pouzdan rad. Omogućena je raspodela izvršavanja zadataka kako bi se sprečilo preopterećenje mrežnih resursa i “antivirusna oluju” na virtuelnim računarima sa dodatnim unapređenim opcijama za ažuriranje.

Daljinska administracija

Centralizovano nadgledanje cele mreže sa jednog mesta sa velikim brojem mogućnosti za prilagođavanje i izveštavanje daje administratoru savršen pregled nas sigurnošću mreže i jednostavno upravljanje svim ESET-ovim sigurnosnim rešenjima.

Izveštaji i datoteke evidencije

Napredni alati za nadgledanje i izveštavanje daju sveobuhvatan uvid u stanje sigurnosti. Osim toga, ESET Endpoint Antivirus nudi statistiku opterećenja servera i izvan vaše kompanije sa određivanjem kritičnih granica i prioriteta za obaveštenja.


» ESET
» Kućni korisnici
» Poslovni korisinici