vpn


VPN - (Virtual Private Network) je usluga prvenstveno namenjena poslovnim korisnicima sa više međusobno udaljenih kancelarija ili lokacija, koji u svakom trenutku žele imati pristup svojim podacima. VPN mreže se implementiraju korišćenjem raznih tehnologija i komunikacionih kanala kao što su npr. Internet, deljene ATM mreže, infrastruktura koju pruža ISP, WiFi mreže itd.


Net vam pruža uslugu koncipiranja i izvođenja sistema VPN povezivanja od lokalnog do globalnog nivoa, shodno tome povezujemo vaše fizički udaljene lokacije u jednom gradu ili sa drugog kontinenta. Najvažnije od svega je bazbedno povezivanje i garancija kvaliteta veze QoS (Quality of Service), korišćenjem najnovijih sigurnosnih protokola za VPN povezivanje osiguravamo bezbedan prenos vaših poverljivih podataka na daljinu. Između ostalog samim povezivanjem dobijate mogućnost komunikacije vaših računara, kamera, štampača i korišćenje svojih servera sa bilo koje lokacije...