Odrzavanje

NET ima dugogodišnje iskustvo u održavanju i servisiranju telekomunikacionih, računarskih sistema i opreme. Pružamo standardnu uslugu održavanja po pozivu, ili pružamo mogućnost sklapanja posebnih ugovora, čime je garancija neprekidne operativnosti instaliranog sistema podignuta na najviši nivo.

Pružamo Vam mogućnost da u saradnji sa našim expertima dobijete tehničku pomoć pri instalaciji i korišćenju svih vrsta IT opreme.