legalan softwer


Nabavka softverskih licenci sa sobom donosi niz pitanja na koje treba dati ispravan odgovor. Mi razumemo proces nabavke i korišćenja softvera. Investicija u softver mora da se opravda. Osim što treba da bude ekonomski povoljna, mora da obezbedi i dodatnu podršku u toku korišćenja softvera. Na taj način bićete u mogućnosti da radite ono što najbolje znate – da budete uspešni u svom poslu.


Svaki proizvođač softvera ima poseban sistem licenciranje, koji najčešće podrazumeva po nekoliko programa. Ovakvi sistemi su kreirani sa namerom da se nabavka prilagodi različitim veličinama preduzeća i različitim potrebama tj. svrhom u koju se softver upotrebljava. Iako ovi programi omogućavaju da softver nabavite baš na onaj način koji Vam najviše odgovara i po najpovoljnijoj ceni, oni mogu biti prilično kompleksni i teški za razumevanje. Tu smo za Vas da Vam na jednostavan način predstavimo sve načine na koje možete doći do softvera koji Vam je potreban i da, u saradnji sa Vama, kreirate plan nabavke i održavanja softvera.