projektovanje


NET Informatički inženjering se dugi niz godina bavi projektovanjem telekomunikacionih mreža i sistema, tako da se s pravom svrstava u među vodećim firmama u toj oblasti u centralnoj Srbiji.

Ovo bogato iskustvo sticali smo kroz saradnju sa velikim svetskim firmama koje su naši klijenti, takođe radeći sa opremom vodećih svetskih proizvođača, te činjenice su garancija kvaliteta koju pružamo u svim oblastima rada.

Izrada projekta počinje sa izradom idejnog rešenja koje se radi na osnovu projektnog zadatka i unapred definisanih potreba klijenta, tehničkih uslova objekta i trenutno aktuelne tehnologije.

Idejno rešenje se u kasnijim fazama razradjuje sa sledećim projektima:   
     
Izrada idejnog rešenja  
Izrada glavnog projekta   
Izrada izvođačkih projekata    
Izrada projekta izvedenog stanja   
  
Pri izradi glavnog projekta se, na osnovu idejnog projekta, vrši optimizacija tehnologija i predlažu mrežni uređaji u cilju dobijanja optimalnih rešenja. Glavni projekat sadrži tačnu specifikaciju potrebnih mrežnih uređaja i potrebnog softvera.

U izvođačkom projektu se daje tačna specifikacija tehničkog izvođenja potrebne infrastrukture sa definisanim potrebnim materijalom.

Pri izradi projekta izvedenog stanja daje se opis urađenih radova, uz detaljnu tehničku specifikaciju konfiguracije svih mrežnih uređaja i korišćenih protokola.